‘İşi en iyi yapan bilir!’ felsefesinden yola çıkarak kurulan ve işletmenin tüm kademelerinde çalışan mavi ve beyaz yaka personelimizin katkılarıyla uygulanmakta olan Öneri Sistemi; yaratıcı fikirlerin değerlendirilmesi ve uygulamaya konularak organizasyonun sürekli iyileştirilmesini sağlayan bir yenileşimi tetikleyen yapıdadır. Takım çalışmalarına paralel olarak, bireysel aktivitelerin de teşvik edilmesi çalışanların fikirlerini gerçekleştirmelerine imkân tanıyarak motivasyonlarının artmasını, aidiyet duygularının pekiştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Öneri Sistemi kapsamında geliştirilmeye açık ve yenilikçi fikirler Ar-Ge Merkezi projelerine zemin hazırlamaktadır.