İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız:

✓ Şirket stratejileri doğrultusunda pozitif değişim başlatmak ve yönetmek. Mevcut ve gelecekteki insan kaynağını planlayarak iş gücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamak.

✓ Yenilikçi, gelişime açık, kişisel farkındalığı yüksek, kendisini şirket stratejileri ve hedeflerine kolayca adapte edilen insan kaynağını belirlemek ve fırsat eşitliği yaratarak bu insan kaynağına yatırım yapmak.

✓ Şirketimizin ve çalışanlarımızın sahiplendiği bir kurum kültürünün sağlanması amacıyla açık ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmak.

✓ Çalışanın kişisel ve mesleki gelişiminin desteklenmesi amacıyla ortak ve adil bir performans sistemi anlayışının benimsenmesini sağlamak.

✓ Şirketimizin ve çalışanlarımızın beklentisi doğrultusunda, memnuniyet düzeylerini sürekli iyileştirmek ve bu amaçla çalışanların memnuniyet algılarını düzenli periyotlarda ölçümlemek.

✓ Çalışanların iş kanunlarına ve Işıksoy A.Ş. Sosyal sorumluluk politikasına uygun bir çalışma ortamında çalışmasını takip ve kontrol etmek; bu yönde gelen dilek ve şikayetleri değerlendirmek.

✓ Çalışanların eğitim sürecine katılımını teşvik etmek, iç ve dış kaynak kullanımı sağlamak yoluyla kurum ve çalışan arasında ‘’ kazan kazan! Felsefesi kurabilmek.

✓ Çalışanlarla ilgili tüm faaliyetleri süreç yönetimi olarak yapılandırmak yürütmek, izlemek, raporlamak ve sürekli geliştirmek.

✓ Şirketin iş süreçlerinde tüm departmanlarda yatay ilişki içinde çalışmak, daima güler yüzlü, paylaşımcı ve güvenilir bir şekilde hizmet etmek.