İnsan odaklı bir yönetim anlayışı içerisinde olan firmamız, tüm süreçlerini de bu değer üzerine yapılandırmıştır. Bu aşamada çalışanların yetkinlik düzeylerini ve bilgi seviyelerini artıracak eğitim planları düzenlenmekte, sektörel ve kişisel gelişim sağlayacak organizasyonlara katılımları teşvik etmektedir.

Yönetimimiz katma değerli ihracatımızın artırılması amacıyla Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve markalaşma çalışmalarına odaklanmış bulunmaktadır ve bu doğrultuda çalışanlarımızın, firma dışında düzenlenen eğitimlere de katılımını sağlamaktadır.

Hizmet alımını gerçekleştirdiğimiz eğitimlerimiz:

✓ Müşteri Odaklı İletişim Eğitimi
✓ Motivasyon MOKS – Verimli Çalışanlar Yaratmak
✓ Yaratıcı Drama ile Etkili İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi
✓ Takım Çalışması
✓ Orta Düzey Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi
✓ Profesyonel Yönetim Becerileri – Sistem Liderliği
✓ Problem Çözme Teknikleri
✓ Tüketici Davranışları ve Yeni Pazar Yaratma Eğitimi
✓ Yaratıcı Drama ile Kurumsal Kültür Oluşturma Eğitimi