Kurum kültürü ve stratejileri ile İnsan Kaynakları politikaları doğrultusunda, bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme sonuçları çerçevesinde, işin gereklerine göre eğitim ve gelişim ihtiyaçları belirlenir. Eğitimler Oryantasyon süreci ile başlar, kişisel gelişim, bilgi ve beceri, performans geliştirmeye yönelik çeşitli eğitimler ile devam eder. Şirketimiz eğitim çalışmalarını kurum içi ve kurum dışı eğitimler olarak ayırmıştır. Kurum içi eğitimler; iç eğitimcilerin seçilmesi ile başlar, eğitimcilerin özellikleri ve teknik bilgilerine göre yapılandırılır. Kurum dışı eğitimler; bağımsız danışman şirketler ile ortak yürütülen eğitim programlarını kapsamaktadır.