Vizyon

Yenilikçi ürün ve hizmet anlayışıyla sektöründe lider, tüm dünyada talep gören bir tekstil markası olmak başlıca hedefimizdir.

Misyon

IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş.; Tekstil sektöründe, Tecrübeli, dinamik, güleryüzlü çalışan kadrosu ve insana, çevreye saygılı teknolojik entegre iplik ve kumaş üretim tesisleriyle marka olmayı başarmış,

✓ Etik değerlere bağlılığı,
✓ Sürekli iyileştirme ve yenileşim felsefesi,
✓ Çalışan ve Müşteri memnuniyeti odaklılığı,
✓ Kaliteli ve hızlı hizmet anlayışı, ile de; uluslararası piyasadaki pazar payını ve ülke ekonomisine katkı düzeyini yükseltmeyi başarmış bir şirket konumuna gelmiştir.

Ar-Ge Stratejisi

Sadece temel araştırma, icat veya taklit değil, ticarileşme sürecinin de desteklendiği bir ekosistem ile fikirden kazanca giden yol haritasını oluşturmaktır.

Kuruluş Kapsamı

Firmamızın ISO 9001:2015 faaliyet kapsamı; AR-GE, dış ticaret, gümrükleme, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri dâhil olmak üzere; polyester ve naylon gipe ipliği, boyalı ve baskılı dokuma, kumaş tasarımı ve satışıdır.

Firmamızın ISO 27001:2013 faaliyet kapsamı; polyester ve naylon gipe ipliği, boyalı ve baskılı dokuma ve örme kumaş üretim ve satışı için; gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem faaliyetlerinin bilgi varlıkları ile bu varlıkları korumak amacı ile kullandığı güvenlik önlemleridir.

Firmamızın ISO 14001:2015 ve ISO 45001:2018 faaliyet kapsamı; dış ticaret, gümrükleme, yönetim ve idari organizasyon faaliyetleri dâhil olmak üzere; polyester ve naylon gipe ipliği, boyalı ve baskılı dokuma, kumaş üretimi, kumaş tasarımı ve satışıdır.

Firmamızın ISO 50001:2018 faaliyet kapsamı; polyester ve naylon gipe ipliği, boyalı ve baskılı dokuma kumaş üretimi, kumaş tasarımı için gerçekleştirilen faaliyetler, yardımcı tesisler, mutfak ve idari faaliyetler için kullanmış olduğu motorin, elektrik, doğalgaz ve güneş enerji sisteminin üretmiş olduğu elektrik kapsamı olarak değerlendirilir.

Kalite Politikası

Tecrübemizden ve güncel teknolojik gelişmelerden yararlanarak ürün ve hizmet kalitesinde mükemmelliğe ulaşmak temel stratejik yaklaşımımızdır. Buna bağlı olarak, tüm süreçlerimize rehber olacak temel ilkelerimiz şunlar olacaktır:

✓ Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek,
✓ Ürün kalitesi ve teslimat performanslarını geliştirmek,
✓ Müşteri memnuniyetini arttırmak ve devamlılığını sağlamak,
✓ Çalışanlarımızı, politikamızın sürekliliğini sağlamaya yönelik planlı ve programlı eğitimlerle geliştirmek,
✓ Ar-Ge çalışmalarının sürekli gelişimini sağlamak,
✓ Uygulanabilir şartları yerine getirmek.
✓ Risklerimizi belirlemek ve bu doğrultuda aksiyon almak.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Tekstil sektöründe önemli bir ağırlığa sahip olan IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş. ve çalışanları olarak, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski tanımlayıp yönetmek amacı ile benimsediğimiz politikamız şöyledir:

✓ Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin ISO 27001:2013 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi,
✓ Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
✓ Bilgi varlıklarına yönelik risklerin sistematik olarak yönetilmesi,
✓ Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesi,
✓ Temel ve destekleyici iş faaliyetlerimizin kesintisiz devam etmesinin sağlanması,
✓ Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olmasının ve görevler ayrılığının sağlanması,
✓ Eğitim faaliyetlerinin artırılarak, tüm çalışanlarımıza BGYS ile ilgili gerekli olan eğitim olanaklarının sağlanması ve konu için gerekli insan kaynağının desteklenmesi.

Enerji Yönetim Sistemi Politikası

Sürdürülebilir üretim ilkeleri çerçevesinde aktif, sürekli ve verimli enerji yönetim tekniklerini uygulayarak ürün başına birim enerji tüketiminin ve çevresel etkilerin azaltılarak rekabet gücümüzü artırmayı hedeflemekteyiz.

Bu hedeflere ulaşmak için;

✓ Enerji performansını ve Enerji Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
✓ Enerji performans verilerimizi takip ederek, periyodik gözden geçirme ve yenilemeler ile hedeflerimize ve amaçlarımıza ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynağı sağlamayı,
✓ Enerji performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler hizmetler satın alınmasını ve enerji performansının iyileştirilmesine yönelik tasarımları göz önünde bulundurmayı ve desteklemeyi,
✓ Çalışan eğitimlerimiz ile tüm süreçlerde verimli enerji kullanım alışkanlıklarını kazandırmayı ve enerji yönetim sistemine aktif katkı sunmalarını,
✓ Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketimi açısından uymakla yükümlü olduğumuz uygulanabilir yasal şartlara ve diğer şartlara uymayı,
taahhüt ederiz.

Çevre Politikamız

Tekstil sektöründe entegre iplik ve kumaş üretim tesisleriyle marka olmayı başarmış IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş. sürdürülebilir temiz bir çevre için tüm faaliyet ve hizmetleri esnasında çevre yönetim sistemi ile;

✓ Tedarik sürecinden müşteriye sunulan ürünlere kadar her aşamada çevresel etkileri kontrol altında tutmayı,
✓ Yeni yatırımlarımızda çevresel etkileri göz önünde bulundurmayı,
✓ Tesislerimizden kaynaklanan atıkların azaltılması ve geri kazanım imkânlarını araştırmayı, kirliliği önlemeyi,
✓ Çevre ile ilgili ulusal mevzuat ve diğer idari yükümlülüklere uymayı, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve uyum sağlamayı,
✓ Acil durum ve kazalarda çevresel zararlara karşı önlem almayı, oluşacak zararları en az seviyeye indirmeyi,
✓ Çevre hedeflerimize ulaşmak için çalışanlarımıza bireysel sorumluluk ve eğitimler vererek çevre bilincinin oluşmasına sağlamayı,
✓ Doğal kaynakların verimli kullanımını izleyerek sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
✓ Çevre yönetim sisteminin uygulanması, denetlenmesi, sürekli iyileştirilmesi ve sürdürülmesini sağlamayı,
taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Tekstil sektöründe entegre iplik ve kumaş üretim tesisleriyle marka olmayı başarmış IŞIKSOY TEKSTİL A.Ş., çalışma alanındaki faaliyetleri en üst kalite seviyesine yükseltmek amacıyla yürütürken, çalışanlarının Sağlık ve Güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sağlık ve güvenlik yönünden sürekli iyileştirilmesini ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz.

✓ Çalışanlarımızın İş ile ilgili yaralanmaların önlenmesi ve sağlığın korunması en önemli önceliklerimizden biridir.
✓ Önceden tedbir alarak İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en düşük seviyeye indirilmesini sağlamak,
✓ Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek,
✓ Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği için katılım ve danışmasını desteklemek
✓ Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasal ve diğer şartlar ile uyumlu olmasını sağlamak ve sürekli geliştirmek,
✓ Tüm çalışanlarımız için güvenli sağlıklı ve hedefi sıfır kaza, sıfır meslek hastalığı olan bir çalışma ortamı oluşturmaya çalışmak.
✓ Çalışanlarımız da iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.